Våra GIF:er: Vi erbjuder en samling GIF:er för ditt nöje. En del av dessa GIF:er skapas av vårt team och kan identifieras av vattenstämpeln ”USAGIF.com” (eller ”ACEGIF.com”, vårt tidigare domännamn) i nedre högra hörnet, som ser ut så här: Upphovsrättspolicy - USAGIF.com. Vi har också en samling GIF:er från öppna källor som antas vara i det offentliga området eller tillgängliga under öppna licenser.

Användning: Du får gärna använda våra GIF:er för icke-kommersiella syften, såsom i sociala medier, onlinekommunikation, rapporter, bloggar och liknande. Om du finner våra GIF:er användbara, uppskattar vi en bakåtlänk till USAGIF.com.

Kommersiell användning: Om du önskar använda någon av våra GIF:er i kommersiellt syfte, bör du göra det på egen risk. Vi gör inte anspråk på upphovsrätten till de källvideor som vissa GIF:er baseras på. Alla rättigheter för dessa källvideor tillhör deras respektive ägare.

Begränsningar: Vänligen undvik att använda våra vattenmärkta GIF:er för att skapa samlingar av animerade bilder för andra webbplatser eller appar. Om så sker kan vi komma att vidta rättsliga åtgärder mot den berörda webbplatsen eller appen.

Hotlinking: Du kan länka direkt till våra GIF:er, men om bandbreddsanvändningen blir för hög kan vi blockera din domän. Som ett alternativ kan du ladda ner GIF:en och vara värd för den på din egen server. Om du länkar direkt ber vi dig vänligen att länka tillbaka till den specifika GIF-sidan eller till USAGIF.com.

Upphovsrättsfrågor: Om du anser att en GIF på vår webbplats kränker din upphovsrätt, vänligen kontakta oss via e-post. Vi kommer att göra vårt bästa för att snabbt hantera sådana frågor.

Friskrivningsklausul: Trots att vi gör vårt bästa för att säkerställa att alla GIF:er på vår webbplats är i linje med upphovsrättslagstiftningen, kan vi inte garantera upphovsrättsstatusen för varje enskild GIF. Vi förlitar oss på att våra användare och samhället i stort informerar oss om potentiella upphovsrättsliga problem.