Välkommen till USAGIF.com, där GIF-entusiaster kan hitta, dela och njuta av en stor samling animerade bilder. Innan du utforskar, vill vi lyfta fram några viktiga punkter:

Innehållsansvar

USAGIF.com är värd för en rik samling av GIF:er, av vilka några är skapade av vårt team och andra kommer från öppna plattformar som tros vara offentliga. Även om vi strävar efter att respektera upphovsrättslagarna kan vi inte garantera upphovsrättsstatusen för varje GIF som finns på vår webbplats. Vi uppmuntrar upphovsrättsägare att kontakta oss om de hittar något innehåll som bryter mot upphovsrättslagarna.

Användning på egen risk

GIF:erna som finns tillgängliga på vår webbplats är för personligt bruk och njutning. Om du väljer att använda dem för kommersiella ändamål, gör det på egen risk. USAGIF.com håller inget ansvar för potentiella upphovsrättsintrång som uppstår från kommersiell användning av GIF:erna.

Externa länkar

Vår webbplats kan innehålla länkar till externa webbplatser som inte drivs av oss. Var medveten om att vi inte har någon kontroll över innehållet och praxis på dessa webbplatser, och kan inte acceptera ansvar eller ansvar för deras respektive integritetspolicyer.

ingen garanti

USAGIF.com tillhandahålls ”i befintligt skick” utan några garantier, uttryckliga eller underförstådda. Vi gör inga utfästelser om innehållets riktighet, tillförlitlighet eller fullständighet. Användare får tillgång till och använder GIF:erna på egen risk.

Ändringar av denna ansvarsfriskrivning

Vi förbehåller oss rätten att när som helst uppdatera vår ansvarsfriskrivning. Därför rekommenderar vi att du granskar denna sida med jämna mellanrum för eventuella ändringar. Vi kommer att meddela dig om eventuella ändringar genom att publicera den nya ansvarsfriskrivningen på denna sida.

Kontakta oss

Om du har några frågor eller förslag om vår ansvarsfriskrivning, tveka inte att kontakta oss.

Tack för att du besöker USAGIF.com. Vi hoppas att du trivs här!